استاد رضا رمضانی

 

سابقه آموزشی

  • فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس از دانشگاه شهید بهشتی

سابقه تحصیلی

  • 25 سال سابقه تدریس
  • تدریس در موسسات گاج
  • تدریس در دبیرستان های نمونه فاطمیه و فرهنگ
  • تدریس در موسسه قلم چی، پارسائیان، موفق، نخبگان، شهرزاد، کمال
  • تدریس در دبیرستان های امام صادق، اژه ای، فرزانگان آوا و تدریس شهرهای اصفهان، قزوین و تاکستان

تألیفات

  • مولف کتاب های کانون از انتشارات همگامان
  • مولف مجموعه دی وی دی های فکریتو